alergia
Atesty a klinické štúdie

Hlavné štúdie a atesty účinnosti, životnosti a zdravotnej nezávadnosti prevádzané od roku 2002:

2007:
Atest zdravotného ústavu:  Atest č. CZŽP 13-1041/07-192 o chemickom vyšetrení a skúške stanovenia kožnej znášanlivosti.

2007:
Certifikát o nezávadnosti poťahov ProtecSom Texaal vydaný SGS.

2006:
Výroba povlakov  ProtecSom odpovedá európskej smernici 93/42/EHS o zdravotných prostriedkoch (JOCEL 169 z 12/07/93) Zdravotnícke prostriedky triedy 1 nesterilné.

2004:
Nezávislé laboratórium PMI (Ithaca, NY, USA) preukázala, že povlaky ProtecSom zo 100% bavlny filtrujú všetky častice roztočových alergénov.

2004:
IBT vykonalo testy povlakov, pri ktorých boli tieto povlaky vystavené 100 cyklom prania a sušenia. Tieto testy preukázali úplnú nepriechodnosť pre roztočové alergény. Aj po veľa rokoch používania predstavujú povlaky ProtecSom pre alergény nepriepustnú bariéru.

2004:
Povlaky ProtecSom získali certifikát RWTUV špecializovaného na ochranu proti alergiám

2003:
Ohľaduplnosť k ľudskej pokožke
V roku 2003 získali protiroztočové povlaky ProtecSom od IFTH značku Oekotex 100, ktorá zaručuje u látok, ktoré sa dostávajú do styku s pokožkou, dokonalú neškodnosť a ohľaduplnosť k ľudskej pokožke.

2002:
Nie je zabudnuté ani pohodlie,  pretože ProtecSom je rovnako veľmi prievzdušný. Toto bolo preukázané rôznymi laboratóriami, medzi nimi napr. profesorom K. Umbachom z Forshungstitut v nemeckom Hohensteinu.

2002:
ProtecSom filtruje 100% častíc veľkosti od 1 µm, takže aj tie najmenšie častice roztočových alergénov. To je výsledok našich výskumov, ktoré boli preštudované a potvrdené predovšetkým profesorom EWEROM z veľmi prísneho nemeckého Hygiene Institut v Gelsenkirschene.

 

Pokračovať